Evropske subvencije

Razpisi za investicije v kmetijstvu

V letošnjem letu je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano intenzivno začelo z odpiranjem razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev na področju investiranja v kmetijstvu in gozdarstvu za obdobje 2014 - 2020. Razpisi naj bi se intenzivno odpirali vse do leta 2020, ko se programsko obdobje zaključi.

Vsi ti razpisi so namenjeni predvsem razvoju podeželja in sicer upravičeni stroški, torej investicije, za katere se lahko pridobi sofinanciranje, zajemajo od:
gradbenih del (gradnja različnih hlevov, gnojnic, strojnih lop, skladišč, dvorišč, postavitev rastlinjakov, ipd.), do nakupa opreme v hlevih, skladiščih in ostalih objektih, ki so neposredno povezani s kmetijsko pridelavo ali predelavo.
Upravičeni so tudi stroški nakupa kmetijske mehanizacije, vendar lahko takšno investicijo v tem novem obdobju izvajate samo kolektivno, kar pomeni z vsaj še enim kmetijskim gospodarstvom. Do individualnega nakupa kmetijske gorske specialne mehanizacije bodo upravičena le hribovsko – gorska kmetijska gospodarstva, ki imajo v zbirni vlogi opredeljenih več kot 50 % takšnih zemljišč.
Vsako leto bo odprt tudi razpis za sofinanciranje pred industrijske predelave lesa.

Prav tako lahko preko teh razpisov pridobite sofinanciranje za:
nove trajne nasade ali obnovo trajnih nasadov,
obore za pašnike,
namakalne sisteme,
komasacije in agromelioracije zemljišč, ipd.

Osnovni pogoji za sodelovanje na razpisih so oddana zbirna vloga za tekoče leto in doseganje prihodka v višini 1 polne delovne moči (v nadaljevanju: PDM), kar pomeni vsaj 9.488,76 EUR iz kmetijske dejavnosti. Pri majhnih naložbah (do 15.000 EUR brez DDV) morate zraven oddaje zbirne vloge imeti na kmetiji vsaj 0,5 PDM, prihodek v višini 4.244,38 EUR pa morate doseči v letu zaključka naložbe.